+ zobacz więcej

16 czerwca 2023
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 15 czerwca 2023 r. wyrokiem w sprawie C-520/21 po raz kolejny dał znać, że to konsument jest pokrzywdzony w przypadku wprowadzenia klauzul abuzywnych do umowy przez
18 maja 2023
17 maja 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawa C-97/22) po raz kolejny podkreślił, jak ważna w prawie europejskim jest ochrona konsumentów i jak daleko idące są konsekwencje, które ponieść
15 maja 2023
TSUE orzekł (sprawa C-395/21), iż w przypadku gdy umowa jest nieważna z powodu niewłaściwego ustalenia wynagrodzenia, to klient-konsument może nie zapłacić tego wynagrodzenia, nawet jeżeli uzyskał wcześniej całą usługę. JAK
13 kwietnia 2023
Trybunał Konstytucyjny ograniczył odpowiedzialność byłych członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o., wskazując, że automatyzm ich odpowiedzialności przy ograniczonych możliwościach obrony jest niezgody z konstytucją Co mówi wyrok? Trybunał Konstytucyjny

News & blog