Peredzyńska Walaszek Kancelaria Adwokacka
al. Kościuszki 23/25 lok. 16
90-418 Łódź

Polityka prywatności

10 listopada 2023

Ograniczenia w crowdfundingu udziałowym

10 listopada 2023 r. weszły w życie przepisy ograniczające oferowanie nabycia udziałów spólek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz promowanie ich nabycia. Do kodeksu spółek handlowych dodane zostały art. 1821 oraz art. 2571, które wprowadziły ograniczenia w tym zakresie.

 

Zgodnie z treścią dodanych przepisów oferty nabycia lub objęcia nowych udziałów nie mogą być składane nieoznaczonym adresatom. Nabycie i objęcie udziałów nie mogą również być promowane przez kierowanie reklamy lub innej formy promocji do nieoznaczonego adresata.

 

Duża zmiana dla startupów?

 

Wprowadzona nowelizacja w znaczny sposób ograniczy możliwości pozyskiwania kapitału na rozwój startupu działającego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Oferowanie nabycia udziałów poprzez platformy crowdfundingowe było popularną formą uzyskiwania środków na dalszy rozwój spółek różnej wielkości. Obecnie konieczne będzie poszukiwanie nowych form pozyskiwania kapitału od nieoznaczonych wcześniej inwestorów. Wprowadzona zmiana dotknie zresztą nie tylko spółki  poszukujące środków, ale również podmioty prowadzące serwisy zajmujące się pośrednictwem w takim poszukiwaniu, które muszą dostosować swój sposób działania do nowych przepisów. Jednakże nie wydaje się, by wprowadzona nowelizacja zniosła finansowanie crowdfundingowe .

 

Co za złamanie zakazu?

 

Nowelizacja wprowadziła również przepisy karne za złamanie nowych zakazów. Za naruszenie wprowadzonych przepisów grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, pozbawienia wolności do 6 miesięcy.

 

Alternatywy?

 

Wprowadzone zmiany mogą doprowadzić do upowszechnienia działalności w formie innej spółki – przede wszystkim prostej spółki akcyjnej. Jednakże nie można zapominać o innych formach pozyskiwania środków, jak np. finansowanie przez pożyczki od inwestorów.