Peredzyńska Walaszek Kancelaria Adwokacka
al. Kościuszki 23/25 lok. 16
90-418 Łódź

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Dane osobowe

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dn. 2016.05.04)(dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorami Państwa danych osobowych są Agata Peredzyńska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Agata Peredzyńska, 90-418 Łódź, al. Kościuszki 23/25 lok. 16, NIP: 7272651703 oraz Michał Walaszek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Walaszek, al. Kościuszki 23/25 lok. 16, 90-418 Łódź, NIP: 7272676100;
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit f RODO, a dane osobowe przetwarzane będą celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów w szczególności możliwości utrzymywania kontaktu z użytkownikami strony;
  3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorami w zakresie prowadzenia korespondencji e-mail.
  4. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zrealizowania celu, tj. zakończenia utrzymywania kontaktu z użytkownikiem.
  5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – z ograniczeniami wynikającymi ze szczególnych uregulowań dotyczących wykonywania zawodu adwokata.
  6. Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi w związku z nieprawidłowym przetwarzaniem danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek nawiązania kontaktu z Administratorami.

 

Usługi Google

Niniejsza strona korzysta z usługi Google Analitics. Zasady korzystania przez Google z gromadzonych danych znajdują się pod adresem www.google.com/policies/privacy/partners/

 

Cookies

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies.

Pliki cookies są wykorzystywane do:

- umożliwienie interakcji z portalami społecznościowymi

- prowadzenie statystyk strony

Informujemy, że na stronie umieszczone zostały wtyczki portali społecznościowych, z których korzystanie może spowodować zbieranie danych o użytkowniku przez te podmioty. Podmioty te nie są kontrolowane przez administratora niniejszej strony, a wszelkie zasady gromadzenia prze nie danych można znaleźć w ich regulaminach, umieszczonych na ich stronach internetowych. Zaleca się zapoznanie z tymi dokumentami przed korzystaniem z zamieszczonych wtyczek.

Pliki cookies gromadzone są na urządzeniach użytkownika. Ich gromadzenia można wyłączyć z poziomu przeglądarki internetowej. Poniżej wskazujemy adresy stron WWW z instrukcją wyłączenia gromadzenia plików cookies:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
Opera:
http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
Internet Explorer:
http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
Safari:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

Akceptacja bądź jej brak na gromadzenie i korzystanie z plików cookies odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej.