Peredzyńska Walaszek Kancelaria Adwokacka
al. Kościuszki 23/25 lok. 16
90-418 Łódź

Polityka prywatności

22 lutego 2024

Zmiana w składkach ZUS wspólników spółek z o.o.?

Sąd Najwyższy zmienia kurs orzeczniczy w odniesieniu do jednoosobowych spółek z o.o. W orzeczeniu z 21.02.2024 r. Sąd Najwyższy wskazuje, że przepis dotyczący traktowania jak przedsiębiorcę wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. należy odczytywać dosłownie.

 

Do tej pory sądy przyjmowały tzw. fikcję spółki dwuosobowej – jeżeli jeden z udziałowców miał tak przytłaczającą większość udziałów, że drugi posiadał jedynie marginalną ilość (np. 99 do 1) i nie brał udziału przy prowadzeniu spraw spółki, to spółka na potrzeby „oskładkowania” wspólnika traktowana była jako jednoosobowa.

 

Teraz Sąd Najwyższy zdaje się zmieniać wykładnię ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i opowiada się za dosłowny traktowaniem jej przepisu art. 8 ust. 6 pkt 4. Zgodnie z nim za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak stwierdza SN w uchwale z dnia 21.02.2024 r., „wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych”.