Peredzyńska Walaszek Kancelaria Adwokacka
al. Kościuszki 23/25 lok. 16
90-418 Łódź

Polityka prywatności

19 października 2023

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

W wyroku z 19 października 2023 r. TSUE odpowiedział na pytania prejudycjalne niemieckiego sądu, dotyczące zasad wynagradzania pracowników z godziny nadliczbowe. Pytania dotyczyły w szczególności dopuszczalności takiego ustalenia wypłat wynagrodzenia dodatkowego za godziny nadliczbowe wypracowywane przez pracowników zatrudnionych na część etatu. Wątpliwość sądu zaistniałą w odniesieniu do takich rozwiązań, które wprowadzałoby taki obowiązek w stosunku do pracowników zatrudnionych na część etatu dopiero po przepracowaniu przez nich liczby godzin odpowiadającej pełnemu etatowi.

TSUE orzekł, iż takie regulacje są sprzeczne z klauzulą 4 pkt 1 i 2 porozumienia ramowego dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze godzin, zawartego w dniu 6 czerwca 1997 r., które stanowi załącznik do dyrektywy 97/81. Właściwe stosowanie tego przepisu wymaga, by wynagrodzenie za nadgodziny było wypłacana po przepracowaniu ilości godzin określonej w umowie, a nie ilości godzin właściwej dla pełnego etatu.

 

Wyrok ten znajduje zastosowania również dla polskich przedsiębiorców i pracowników, należy więc przeanalizować obowiązujące w przedsiębiorstwie zasady wynagradzania pracowników.