Peredzyńska Walaszek Kancelaria Adwokacka
al. Kościuszki 23/25 lok. 16
90-418 Łódź

Polityka prywatności

30 czerwca 2023

Zmiany w procesach przedsiębiorców z konsumentami

1 lipca 2023 r. wchodzi w życie duża miana dotycząca sporów na linii przedsiębiorca – konsument. Jest to zmiana zdecydowanie na korzyść konsumentów, wprowadzająca dodatkowe wymogi dla przedsiębiorcy, a ułatwienia dla konsumenta.

 

Konsument może wnieść pozew przeciwko przedsiębiorcy do sądu właściwego dla swojego miejsca zamieszkania (poza sporami z tzw. właściwością wyłączną).

 

Natomiast przedsiębiorca ma obowiązek w pozwie albo odpowiedzi na pozew przytoczyć wszystkie twierdzenia i dowody. Jeżeli tego nie zrobi, wszystkie twierdzenia i dowody przytoczone później zostaną pominięte jako spóźnione. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przedsiębiorca udowodni, że nie mógł powołać ich wcześniej albo ich potrzeba powstała później. W takiej sytuacji należy je wnieść w terminie dwóch tygodni od dnia, kiedy ich powołanie stało się możliwe lub kiedy powstała taka potrzeba.

 

Przedsiębiorca, który zaniecha próby dobrowolnego rozwiązania sporu, nie weźmie udziału w takiej próbie, albo będzie uczestniczył w niej w złej wierze i doprowadzi do zbędnego postępowania lub złego określenia przedmiot postępowania, będzie mógł być obciążony kosztami postępowania, a nawet ich dwukrotnością.