Peredzyńska Walaszek Kancelaria Adwokacka
al. Kościuszki 23/25 lok. 16
90-418 Łódź

Polityka prywatności

18 maja 2023

Brak obowiązku zapłaty za usługę – TSUE ponownie rygorystycznie o prawach konsumenta

17 maja 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawa C-97/22) po raz kolejny podkreślił, jak ważna w prawie europejskim jest ochrona konsumentów i jak daleko idące są konsekwencje, które ponieść może przedsiębiorca za naruszenie praw konsumentów. Orzeczenie to – co ważne – dotyczy również prawa polskiego.

 

TSUE stwierdził, że konsument nie musi płacić za usługę wykonaną przed odstąpieniem od umowy, jeżeli nie był prawidłowo poinformowany o prawie odstąpienia od umowy.

 

W rozpoznawanej sprawie przedsiębiorca wykonywał prace budowlane na rzecz konsumenta – renowację instalacji elektrycznej. Umowa została zawarta poza lokalem przedsiębiorcy, ale w obecności obu stron.

 

W takiej sytuacji przedsiębiorca miał obowiązek poinformować swojego klienta m.in., że konsument ma prawo odstąpić od umowy, a także że w przypadku odstąpienia będzie musiał uiścić wynagrodzenie odpowiadające wykonanym pracom. Brak takiego pouczenia wyłączał obowiązek zapłaty.

 

Przedsiębiorca nie udzielił tych informacji swojemu klientowi, co oznacza, że ten był zwolniony z zapłaty.

 

Sąd niemiecki nabrał jednak wątpliwości, co zrobić ze wzbogaceniem klienta – w efekcie zaistniałej sytuacji uzyskał on wymierną korzyść, za którą nie musiałby zapłacić.

 

TSUE orzekł, że wzbogacenie klienta nie ma tu znaczenia – celem dyrektywy w sprawie praw konsumentów jest przede wszystkim ochrona konsumenta, a więc również wyegzekwowanie od przedsiębiorców należytego postępowania.

 

Jest to kolejne orzeczenie TSUE wskazujące, że naruszenie praw konsumenta może skutkować stratą majątkową przedsiębiorcy. Podobną linię przyjęto w sprawie dotyczące wynagrodzenia za uslugi, jeżeli zasady jego naliczenia nie były należycie wyjaśnione. O tym orzeczeniu przeczytacie we wcześniejszym wpisie - tutaj.