Peredzyńska Walaszek Kancelaria Adwokacka
al. Kościuszki 23/25 lok. 16
90-418 Łódź

Polityka prywatności

Własność przemysłowa i intelektualna

Prawo własności przemysłowej obejmuje zagadnienia związane z prawną ochroną wynalazków, produktów, wzorów, logotypów. Ochrona ta wymaga właściwej rejestracji, która chroni nasze prawa na określonym terytorium i w określonym zakresie.

 

W ramach praktyki ochrony praw własności przemysłowej współpracujemy z klientami w zakresie uzyskania wpisów ochronnych, możliwości bezpiecznego i zgodnego z prawem wprowadzania nowych produktów na rynek, a także dochodzenia roszczeń w przypadku naruszenia ich praw.

 

Z uwagi na specyfikę tej gałęzi prawa nawiązaliśmy współpracę z rzecznikami patentowymi, a także specjalistami z zakresu wiedzy technicznej, dotyczącej chronionych rozwiązań.

 

Prawa autorskie kojarzone są przede wszystkim z branżą kreatywną, lecz w rzeczywistości obejmują once zdecydowanie większą część sektorów gospodarki, a także działania prywatne. Obecnie są często jedyna formą ochrony dzieła, zwłaszcza, że prawo własności przemysłowej ma ograniczone zastosowanie. Jednocześnie właściwy obrót prawami autorskimi związany jest z wieloma aspektami formalnymi, m.in. specjalnymi wymaganiami dotyczącymi treści i formy umów.

 

W ramach praktyki praw autorskich wspomagamy klientów nie tylko w dochodzeniu roszczeń, ale także wspomagamy właścicieli praw autorskich w przygotowaniu właściwego zabezpieczenia tych praw, stworzeniu prawidłowej dokumentacji związanej z udostępnianiem ich dzieł, udzielaniem licencji i przenoszeniem praw autorskich.