Peredzyńska Walaszek Kancelaria Adwokacka
al. Kościuszki 23/25 lok. 16
90-418 Łódź

Polityka prywatności

Prawo pracy

Praktyka prawa pracy obejmuje świadczenie usług zarówno na rzecz pracodawców, jak i pracowników. Dotyczy przygotowania dokumentacji, bieżącego opiniowania, obsługi prawnej stosunku pracy, a także prowadzenia sporów na linii pracodawca – pracownik. W ramach tej praktyki prowadzimy również obsługę zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych.

 

Prawo pracy jest szczególnym obszarem regulacji prawnych, wprowadzającym szereg rozwiązań nieznanych innym dziedzinom prawa, a także rozwiązań stanowiących odstępstwo od zasad w nich przyjętych.

 

Praktyka prawa pracy dotyczy również szczególnych zasad wynagradzania pracowników, np. poprzez wprowadzenie opcji na udziały, czy udziałów fantomowych. To także zagadnienia związane z kontraktami menadżerskimi, kwestiami poufności i zakazem konkurencji, a także ustalaniem istnienia stosunku pracy.