Problematyka praw konsumentów w Polsce najczęściej jest łączona z kredytami frankowymi, a ostatnio także z sankcją kredytu darmowego. Jest to jednak zagadnienie dużo szersze, o wielkiej doniosłości prawnej w codziennym funkcjonowaniu zarówno przedsiebiorców, jak i konsumentów.

 

Prawa konsumentów to zbiór ich uprawnień w relacjach z przedsiębiorcami, a także regulacje dotyczące obowiązków przedsiębiorców w relacjach z konsumentem.

 

W przypadku naruszenia przez przedsiębiorcę obowiązków związanych z jego działalnością w stosunku do relacji z konsumentami, konsumenci mają okreslone uprawnienia, jak np. żądanie uznania umowy za nieważną, prawo odstąpienia od umowy, prawo zaniechania zapłaty za usługę.

 

Jak widać, naruszenie przez przedsiębiorcę praw konsumenta może rodzić dla niego bardzo dotkliwe skutki. Może nawet dojść do sytuacji, w której nie uzyska zapłaty za wykonane usługi, jezeli zaniechał obowiązku informacyjnego.

 

Prawa konsumenta zajmują wysokie miejsce w regulacjach prawa europejskiego, a Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wielokrotnie opowiadał się za ich bardzo rygorystycznym przestrzeganiem i nakładaniem dotkliwych sankcji na podmioty je naruszające.

 

W ramach praktyki praw konsumenta reprezentujemy konsumentów w sporach z przedsiębiorcami, zarówno w procesach sądowych, jak i na innych płaszczyznach rozwiązywania sporu.

Prawa konsumenta

Peredzyńska Walaszek Kancelaria Adwokacka
al. Kościuszki 23/25 lok. 16
90-418 Łódź

Polityka prywatności