Peredzyńska Walaszek Kancelaria Adwokacka
al. Kościuszki 23/25 lok. 16
90-418 Łódź

Polityka prywatności

Postępowania sporne, mediacje, arbitraż

Spory są nieodłączną częścią prowadzenia biznesu. Występują zarówno w relacjach z partnerami biznesowymi, w kontaktach z klientami, jak i w strukturach wewnętrznych podmiotów gospodarczych.

 

Nasze usługi obejmują reprezentację w postępowaniach przed sądami i sądami administracyjnymi, w postępowaniach arbitrażowych, a także w postępowaniach karnych. Zapewniamy pełną opiekę prawną w ramach prowadzonego postępowania, przeprowadzamy szczegółową analizę sytuacji pod kątem prawnym i faktycznym. Nasza analiza obejmuje nie tylko szanse powodzenia, ale ogólną opłacalność prowadzenia sporu i wybranie najlepszego dostępnego rozwiązania.

 

Współdziałamy z klientem już podczas gromadzenia dokumentacji potrzebnej w toku przyszłego postępowania. W ramach reprezentacji wspomagamy naszych klientów również podczas mediacji, wskazując na możliwe rozwiązania zapewniające efektywne zakończenie sporu i uzyskanie jego optymalnego zakończenia.

 

Praktyka postępowań spornych pozostaje w ścisłym związku z naszymi innymi usługami, w ramach których doradzając naszym Klientom, jednocześnie przygotowujemy ich na zaistnienie ewentualnego przyszłego sporu.