Spory są nieodłączną częścią prowadzenia biznesu. Występują zarówno w relacja z partnerami biznesowymi, jak i w kontaktach z klientami. Sytuacji sporne występują również pomiędzy wspólnikami.

 

Nasze usługi obejmują reprezentację w postępowaniach przed sądami i sądami administracyjnymi, w postępowaniach arbitrażowych, a także w postępowaniach karnych. Nasze usługi obejmują zapewnienie pełnej opieki prawnej w ramach prowadzonego postępowania. Przeprowadzamy szczegółową analizę sytuacji, zarówno pod katem prawnym, jak i faktycznym. Analiza obejmuje nie tylko szanse powodzenia, ale ogólną opłacalność prowadzenia sporu i wybranie najlepszego dostępnego rozwiązania. Nasi prawnicy współdziałają z klientem już podczas gromadzenia dokumentacji potrzebnej w toku postępowania. W ramach reprezentacji wspomagamy naszych klientów również podczas mediacji, wskazując na możliwe rozwiązania zapewniające efektywne zakończenie sporu i uzyskanie jego optymalnego zakończenia.

POSTĘPOWANIA SPORNE, MEDIACJE, ARBITRAŻ

Peredzyńska Walaszek Kancelaria Adwokacka
al. Kościuszki 23/25 lok. 16
90-418 Łódź

Polityka prywatności