Szkody w biznesie mogą pojawić się w różnych postaciach – od zniszczenia pojazdu, przez szkody w innych składnikach majątku, aż do szkód wyrządzonych przez nienależyte wykonanie umów przez kontrahenta lub pracownika, a także szkód związanych z naruszeniami własności intelektualnej.

 

W ramach praktyki odszkodowań współpracujemy ze specjalistami z zakresu wyceny i opisu szkód, którzy często wspierają nas w trakcie prowadzonego procesu, doradzając w technicznych aspektach sporu. Współdziałanie z nimi zapewnia właściwe oszacowanie szkody, pomaga także podczas weryfikacji opinii biegłych, które stanowić mają trzon ewentualnego orzeczenia sądu.

ODSZKODOWANIA

Peredzyńska Walaszek Kancelaria Adwokacka
al. Kościuszki 23/25 lok. 16
90-418 Łódź

Polityka prywatności