Peredzyńska Walaszek Kancelaria Adwokacka
al. Kościuszki 23/25 lok. 16
90-418 Łódź

Polityka prywatności

03 kwietnia 2023

Nowa właściwość sądu w sprawach frankowych

Kolejna zmiana kodeksu postępowania cywilnego wprowadza zmiany m.in. w ustalaniu właściwości sądu.

Od 1 lipca 2023 r. poszerzona zostanie właściwość sądów rejonowych w sprawach majątkowych do rozpoznawania spraw, w których wartość przedmiotu sporu wynosi nie więcej, niż 100.000 zł. Obecnie właściwość ta ograniczona jest kwotą 75.000 zł.

Bardzo ważną zmianę dotyczącą właściwości sądu wprowadzono jednak w odniesieniu do spraw dotyczących kredytów waloryzowanych, denominowanych i indeksowanych. Już od 15 kwietnia 2023 r. przez 5 lat właściwie wyłącznym będzie sąd, w którego okręgu powód ma miejsce zamieszkania. Zmiana będzie więc dużym ułatwieniem dla osób, które umowę kredytową podpisały w innej miejscowości, niż ta, w której obecnie zamieszkują.