Peredzyńska Walaszek Kancelaria Adwokacka
al. Kościuszki 23/25 lok. 16
90-418 Łódź

Polityka prywatności

Konflikty wewnętrzne w spółkach

Posiadamy bogate doświadczenie związane z konfliktami wewnętrznymi w spółkach.

 

Reprezentujemy wspólników i członków zarządu w sporach związanych z ich rolą w spółce oraz brakiem porozumienia w zakresie jej funkcjonowania.

 

Nasze usługi obejmują również procesy przejmowania spółki przez część wspólników oraz procesów związanych z ograniczeniem uprawnień wspólników w spółce.

 

Doradzamy jak w sposób polubowny zażegnać konflikt, wskazując przy tym na możliwe do zastosowania rozwiązania prawne, zmiany strategii działania czy też zmiany w dokumentacji wewnątrznej spółki.

 

W przypadku braku możliwości polubownego zakończenia konfliktu reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych.