Czy konieczne jest składanie podpisu na umowie, że była ważna? Oczywiście, że nie. Ale jak zabezpieczyć się, by zawarcie umowy nie było kwestionowane? Rozwiązaniem może być zachowanie formy dokumentowej, a w szczególności – poprzez pocztę elektroniczną lub telefon.

 

Zgodnie z zapisami ustawy do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Dokumentem natomiast jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. Należy więc użyć formy komunikacji, która pozostanie utrwalona. Email i SMS spełniają te warunki.

 

Czy zawieranie umów w ten sposób jest bezpieczne? Przecież każdy może później powiedzieć, że to nie on wysłał email.

 

To oczywiście prawda, ale możemy zminimalizować takie ryzyko poprzez zadbanie o kilka szczegółów.

Przede wszystkim można skrzystać z jednego z dostępnych programów do zawierania umów „online”. Jednakże nie zawsze jest to konieczne, zwłaszcza przy drobniejszych umowach. W takim właśnie przypadku możemy skorzystać ze zwykłej poczty email. Należy jednak pamiętać, że zachowanie formy dokumentowej ma miejsce, gdy możliwe jest ustalenie tożsamości osoby ją zawierającej. Jak to zrobić? Przykładowe rozwiązania poniżej:

- adres imienny (imię.nazwisko@przyklad.pl),

- odpowiedni podpis w treści wiadomości (np. dodanie stanowiska przy umowach zawieranych w ramach przedsiębiorstwa),

- korzystanie z poczty służbowej (np. imięnazwisko@nazwafirmy.pl),

- dodatkowe potwierdzenie umowy (np. SMS),

- dodanie do wiadomości załącznika ze skanem podpisanej wersji umowy.

 

Możliwe jest również zawarcie umowy przez SMS – zwłaszcza po wprowadzeniu obowiązku rejestracji każdego numeru, w tym kart prepaid. Należy jednak pamiętać, by wiadomości SMS zawierały interesujące nas postanowienia umowy, na które przystać musi druga strona.

 

 

Zainteresował cię ten wpis? W razie pytań, napisz do nas!

 

 

 

Zawieranie umów przez email

06 kwietnia 2020

Media Społecznościowe

Peredzyńska Walaszek Kancelarie Adwokackie

al. Kościuszki 23/25 lok. 16
90- 418 Łódź
 

Polityka prywatności

Polityka prywatności