Ubezpieczanie wyjazdów wakacyjnych dla wielu z nas stało się, na szczęście, standardem. Nic dziwnego, wyjazd wakacyjny dla rodziny to niemały wydatek, natomiast jego ubezpieczenie zazwyczaj stanowi koszt nieporównywalnie niższy. Na co należy zwrócić uwagę podpisując umowę ubezpieczenia i co zrobić, gdy ubezpieczyciel uchyla się od odpowiedzialności?

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

W zdecydowanej większości przypadków (jeżeli nie zawsze) warunki naszej polisy określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU), stanowiące integralną część umowy ubezpieczenia. Jest to określane przez zapis umowny, zazwyczaj znajdujący się w końcowej części umowy. W warunkach znajdujemy - jak nazwa wskazuje - ogólny opis polisy, jakie zdarzenia obejmuje, jakie roszczenia przysługują ubezpieczonemu, itd. Jest to niestety zazwyczaj pomijana część umowy, z uwagi na jej objętość i sposób zredagowania. Zamiast czytać OWU ograniczamy się do rozmowy z agentem, ewentualnie skróconego opisu polisy. Natomiast diabeł tkwi w szczegółach.

Oczywiście jedną z najważniejszych części ubezpieczenia jest ustalenie jego kosztu i zakresu. Jednakże, jak pokazuje praktyka, równie ważne są wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Często okazuje się, że ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania, ponieważ rezygnacja z wyjazdu nie spełniała wymagań ubezpieczyciela. Na przykład, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, ponieważ zgłoszenie rezygnacji miało miejsce w innym terminie, niż określony w OWU.

Odmowa wypłaty odszkodowania

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel niesłusznie odmówi wypłaty odszkodowania? Oczywiście, wszystko zależy od danej sytuacji. Zazwyczaj błędna odmowa będzie skutkiem niewłaściwych ustaleń. Jest to częsta i zdecydowanie prostsza sytuacja. W takim przypadku możemy wytoczyć powództwo, w którym wykażemy, iż w rzeczywistości sytuacja wyglądała inaczej, niż ocenił ją ubezpieczyciel.

Jakie są jednak możliwości, jeżeli odmowa jest następstwem prawidłowych, lub częściowo prawidłowych, ustaleń, które prowadzą do zastosowania umownego wyłączenia odpowiedzialności? W tej sytuacji należy zastanowić się, czy możliwe jest podważenie treści OWU. Jak wspomniano wcześniej, OWU jest częścią umowy, a więc podlega takim samym rygorom jak umowa. Oznacza to, iż możemy wykazywać, iż zapis, na który powołuje się ubezpieczyciel, jest niedozwolonym postanowieniem umownym. Pozwoli to na pominięcie tego zapisu w stosowaniu umowy i uzyskaniu należnego nam odszkodowania.

 

Ubezpieczenie wyjazdów wakacyjnych

23 maja 2022

Odwiedź nas:

Peredzyńska Walaszek Kancelaria Adwokacka

al. Kościuszki 23/25 lok. 16, 90-418 Łódź
+48 728 256 270
biuro@peredzynskawalaszek.pl