Arbitraż jest szczególnym sposobem rozwiązywania sporów przewidzianym w polski prawie, a polega na oddaniu rozstrzygnięcia sprawy danemu sądowi polubownemu (arbitrażowemu) który nie jest sądem powszechnym.

 

Wybranie takiego sposobu rozwiązywania sporów może zdecydowanie przyspieszyć postępowanie, które toczy się w sposób bardziej elastyczny niż przed sądem powszechnym.

 

Sąd polubowny orzeka wyrokiem, można przed nim zawrzeć również ugodę. Wyrok sądu polubownego wydany w Rzeczypospolitej Polskiej może zostać uchylony przez sąd wyłącznie w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia skargi o jego uchylenie.

 

Nasi adwokaci są oficjalnie zarejestrowanymi prawnikami występującymi przed pierwszym elektronicznym sądem polubownym „Ultima Ratio”, w którym zasadą jest wydawanie orzeczeń w ciągu 3 tygodni.

 

Jakie sprawy mogą być rozstrzygane przez sądy arbitrażowe?

- sprawy cywilne,

- sprawy gospodarcze,

- sprawy pracownicze,

- sprawy dotyczące sporu z konsumentem

 

Jakie spory mogą być rozstrzygane?

- o prawa majątkowe (z wyjątkiem spraw o alimenty)

- o prawa niemajątkowe, al epod warunkiem, że mogą być przedmiotem ugody sądowej.

 

Co jest konieczne, żeby oddać sprawę pod arbitraż?

Wymagany jest „zapis na sąd polubowny”, w którym wskazane zostaną przedmioty sporu lub stosunki prawne, które oddane zostaną pod sąd polubowny. Można także wskazać konkretny sąd polubowny, który będzie rozstrzygał spory.

 

 

 

Zainteresował cię ten wpis? W razie pytań, napisz do nas!

 

Sądy polubowne

06 kwietnia 2020

Media Społecznościowe

Peredzyńska Walaszek Kancelarie Adwokackie

al. Kościuszki 23/25 lok. 16
90- 418 Łódź
 

Polityka prywatności

Polityka prywatności