Prawo własności przemysłowej obejmuje zagadnienia związane z prawną ochroną wynalazków, produktów, wzorów, logotypów. Ochrona ta wymaga właściwej rejestracji, która chroni nasze prawa na określonym terytorium i w określonym zakresie.

 

W ramach praktyki ochrony praw autorskich współpracujemy z klientami w zakresie uzyskania wpisów ochronnych, możliwości bezpiecznego i zgodnego z prawem wprowadzania nowych produktów na rynek, a także dochodzenia roszczeń w przypadku naruszenia ich praw.

 

Z uwagi na specyfikę tej gałęzi prawa nawiązaliśmy współpracę z rzecznikami patentowymi, a także specjalistami z zakresu wiedzy technicznej, dotyczącej chronionych rozwiązań.

PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Peredzyńska Walaszek Kancelaria Adwokacka
al. Kościuszki 23/25 lok. 16
90-418 Łódź

Polityka prywatności