Doradzamy podmiotom gospodarczym jak prowadzić działalności w zgodzie z prawem ochrony konkurencji.

 

Wspomagamy klientów przy procesach połączeń, przejęć, a także nawiązywaniu współpracy z innymi podmiotami.

 

Przeprowadzamy analizy planowanych działań oraz przygotowywanej dokumentacji.

 

Analizujemy działania marketingowe przedsiębiorców, wskazując na możliwe naruszenia prawa, a także doradzając w zakresie podejmowanych działań marketingowych.

 

Zapewniamy bieżące oraz doraźne doradztwo dotyczące podejmowanych przez przedsiębiorców działań, mogących naruszać prawa konsumentów, aby działania te były zgodne z prawem.

 

Reprezentujemy przedsiębiorców w sporach sądowych z konsumentami oraz przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Doradzamy w zakresie tworzenia wzorów umów i regulaminów

 

Bogate doświadczenie naszych prawników, związane z obsługą obu stron sporów konsumenckich zapewnia bardzo wysoką skuteczność działań.

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Peredzyńska Walaszek Kancelaria Adwokacka
al. Kościuszki 23/25 lok. 16
90-418 Łódź

Polityka prywatności