Obsługa przedsiębiorstw rodzinnych z uwzględnieniem specyfiki ich funkcjonowania, zarządzania nimi, przekształceń i dopuszczenia do nich kapitału zewnętrznego. Postępowanie po śmierci przedsiębiorcy, zarząd sukcesyjny.

Regulaminy, własność w internecie, audyt prawny platform internetowych, prawo nowych technologii, doradztwo w zakresie dostosowania usług do wymogów prawnych, ochrona wdrażanych projektów.

Doradztwo z zakresu prawa pracy i spraw prawno-kadrowych. Reprezentacja w sporach sądowych.

Reprezentacja na wszystkich etapach postępowania karnego - postępowanie przygotowawcze, sądowe, wykonawcze. Wykroczenia, postępowania karnoskarbowe.

Tworzenie, doradztwo, obsługa. Udział w organach fundacji. Doradztwo dla beneficjentów.

Spory sądowe, postępowania administracyjne, sądowo-administracyjne, skarbowe i inne.

Sprawy frankowe, polisolokaty, spory klauzulowe i wszystkie inne kwestie sporne na linii konsument - przedsiębiorca. Doradztwo dla przedsiębiorców w zakresie zapewnienia zgodności ich działań z prawami konsumenta.

Szkody osobowe i majątkowe, postępowania odszkodowawcze, dochodzenie roszczeń w postępowania sądowych.

Odszkodowania

Analiza stanu prawnego nieruchomości przed zakupem. Opiniowanie i przygotowywanie umów oraz innych dokumentów. Inwestycje, spory współwłaścicieli, postępowania wieczystoksięgowe.

Nieruchomości

Windykacja polubowna i sądowa, postępowania egzekucyjne i przeciwegzekucyjne. Credit management, doradztwo w zakresie zarządzania i obrotu wierzytelnościami.

Windykacja i obsługa wierzytelności.

Prawo internetu, IT law, e-commerce

Analiza zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, przygotowywanie dokumentacji, opiniowanie wdrożonych rozwiązań, spory związane z naruszeniem zasad przetwarzania danych.

Obsługa klientów prywatnych w zakresie problemów prawnych w życiu codziennym - w tym spraw rodzinnych i spadków. Bieżące doradztwo prawne dotyczące bieżących umów i optymalnych rozwiązań prawnych.

Postępowania karne

Prawo pracy

Postępowania sporne

Przedsiębiorstwa rodzinne i sukcesja

Dane osobowe

Klient prywatny

Fundacje rodzinne

Ochrona konsumentów

Własność przemysłowa i intelektualna

Usługi dotyczące praw autorskich, licencji, znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, patentów. Badanie, spory, rejestracje, umowy.

Spory pomiędzy wspólnikami, pozbawienie i ograniczenie prawa reprezentacji i prowadzenia spraw spółki. Sprawy o uchylenie uchwały, sprawy rejestrowe. Doradztwo w zakresie praw udziałowców i akcjonariuszy. Sprawy z zakresu prawa konkurencji.

Tworzenie, fuzje, przejęcia, przekształcenia i likwidacja spółek. Doradztwo i bieżąca obsługa, przygotowywanie i opiniowanie dokumentów. Udział w zarządach, radach nadzorczych, komisjach rewizyjnych.

 

Business law to zbiór usług prawnych dla biznesu. W ich skład wchodzą, poza ogólną obsługą prawną, m.in. legal risk management, complience, due diligence.

Przekształcenia i obsługa podmiotów gospodarczych

Spory gospodarcze i konflikty wspólników

Business law

Jak możemy Ci pomóc?

Peredzyńska Walaszek Kancelaria Adwokacka
al. Kościuszki 23/25 lok. 16
90-418 Łódź

Polityka prywatności