28 maja 2022 r. to dzień, kiedy obowiązywać zacznie tzw. Dyrektywa OMNIBUS, wprowadzająca nowe regulacje dotyczące m.in. branży e-commerce. Niestety, na ten moment polski ustawodawca nie uchwalił ustawy wprowadzającej rozwiązania Dyrektywy do naszego porządku prawnego. Pomimo tego warto przyjrzeć się jej treści i przygotować do jej wdrożenia w sklepach internetowych. Należy jednak pamiętać, że Dyrektywa OMNIBUS przede wszystkim stanowi nowelizację obowiązujących już Dyrektyw, a więc pośrednio również ustaw je wprowadzających.

Podstawowe zmiany.

Najczęściej komentowaną i bardzo istotną zmianą są regulacje dotyczące obniżek cen. Dyrektywa wprowadza wymagania informowania o wcześniejszej cenie produktu, ale nie tak jak wygląda to obecnie, a w sposób bardziej przejrzysty - przez podanie najniższej ceny produktu we wskazanym okresie czasu. Ma to na celu uniemożliwienie sztucznego zawyżania cen w celu następnego ich sztucznego obniżenia i podania wprowadzającej w błąd informacji o procentowej skali obniżki.

Dodatkowymi zmianami są uregulowanie zasad wyświetlania danych ofert na platformie handlowej, czy wprowadzania oficjalnie takich samych produktów na rynek w różnych krajach w sytuacji, gdy produkty te różnią się między sobą zależnie od kraju wprowadzenia, a także obowiązek dookreślenia profesjonalnego (albo nieprofesjonalnego) charakteru podmiotu sprzedającego za pośrednictwem platformy internetowej.

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest doprecyzowanie zasad wyszukiwania produktów na danej platformie oraz udzielenie informacji o źródłach opinii o danym produkcie.

Inne zmiany

Dyrektywa wprowadza oczywiście również inne zmiany. Przede wszystkim, Dyrektywa wprowadza nowe definicje istotne dla branży e-commerce (m.in. "plasowanie", "internetowa platforma handlowa"). Dodatkowe regulacje dotyczą też dochodzeni roszczeń przez konsumentów oraz sposobu nakładania sankcji na przedsiębiorców za naruszenie postanowień Dyrektywy.

Dyrektywa OMNIBUS i jej skutki
 dla e-commerce

24 maja 2022

Odwiedź nas:

Peredzyńska Walaszek Kancelaria Adwokacka

al. Kościuszki 23/25 lok. 16, 90-418 Łódź
+48 728 256 270
biuro@peredzynskawalaszek.pl