6 kwietnia 2020 r.
Sądy polubowne
Arbitraż jest szczególnym sposobem rozwiązywania sporów przewidzianym w polski prawie, a polega na oddaniu rozstrzygnięcia sprawy danemu sądowi polubownemu (arbitrażowemu) który nie jest sądem powszechnym.

Wybranie takiego sposobu rozwiązywania sporów może zdecydowanie przyspieszyć postępowanie, które toczy się w sposób bardziej elastyczny niż przed sądem powszechnym.

Sąd polubowny orzeka wyrokiem, można przed nim zawrzeć również ugodę. Wyrok sądu polubownego wydany w Rzeczypospolitej Polskiej może zostać uchylony przez sąd wyłącznie w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia skargi o jego uchylenie.

Nasi adwokaci są oficjalnie zarejestrowanymi prawnikami występującymi przed pierwszym elektronicznym sądem polubownym „Ultima Ratio”, w którym zasadą jest wydawanie orzeczeń w ciągu 3 tygodni.


Jakie sprawy mogą być rozstrzygane przez sądy arbitrażowe?
- sprawy cywilne,
- sprawy gospodarcze,
- sprawy pracownicze,
- sprawy dotyczące sporu z konsumentem.

Jakie spory mogą być rozstrzygane?
- o prawa majątkowe (z wyjątkiem spraw o alimenty),
- o prawa niemajątkowe, ale pod warunkiem, że mogą być przedmiotem ugody sądowej.


Co jest konieczne, żeby oddać sprawę pod arbitraż?
Wymagany jest „zapis na sąd polubowny”, w którym wskazane zostaną przedmioty sporu lub stosunki prawne, które oddane zostaną pod sąd polubowny. Można także wskazać konkretny sąd polubowny, który będzie rozstrzygał spory.


Zainteresował cię ten artykuł? Masz pytania?Napisz do nas!

Media Społecznościowe

Peredzyńska Walaszek Kancelarie Adwokackie

al. Kościuszki 23/25 lok. 16
90- 418 Łódź
 

Polityka prywatności

Polityka prywatności